Kies een boek!

 In het kader van ons tienjarig bestaan hebben wij onlangs de actie 'Kies een boek' gehouden. Pleeggezinnen en gezinshuizen in Zeeland konden, op onze kosten, een boek uitkiezen. 
We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook meteen aan jullie te vragen waar we de komende periode mee aan de slag moeten. Jullie feedback hebben we gebundeld tot een verslag, en we gebruiken dit voor onze planning van 2017. Het volledig verslag vind je hier.

 

Een aantal onderwerpen kwamen duidelijk naar voren. Er is behoefte aan onderling contact. Er werd ons gevraagd: Hoe vinden pleegouders elkaar? Ze vinden elkaar in ieder geval al tijdens koffiecontacten en andere activiteiten van Pleegoudersupport. Maar we gaan zeker ons best doen om te zorgen dat jullie elkaar nog beter, en op andere manieren, kunnen vinden het komende jaar. 
Ook het onderling contact voor eigen kinderen werd genoemd. Het aantal KIP bijeenkomsten wordt in 2017 uitgebreid. En bij voldoende animo, ook het aantal groepen. Houd de nieuwsbrief en de agenda op onze website in de gaten!

 

Jullie hebben ook een aantal duidelijke wensen als het gaat om informatie. Informatie over juridische zaken, pleegoudervoogdij, financiële zaken, en over onderwerpen als hechting en trauma. Ook daarvoor gaan we ons weer inzetten in 2017. We gaan een aantal van deze onderwerpen oppakken in onze nieuwsbrief en op onze website.

  • Er komt een digitale versie van de Pleegoudermap waarin een aantal handige hulpmiddelen, juridische informatie en informatiebronnen te vinden zullen zijn. 
  • In April komt Femmie Juffer een lezing geven over hechting. Zij is redactielid van de Mobiel en heeft heel veel onderzoek gedaan naar hechting. Zij schreef ook een hoofdstuk in het boek 18 x 18.
  • En in september willen we een symposium voor pleegouders houden. Een dag voor pleegouders waarbij onderling contact en informatie centraal zullen staan.

 

Dit alles is niet mogelijk zonder jullie reacties! We willen jullie daarom heel hartelijk bedanken voor jullie deelname, steun en inspiratie!

 

Hartelijke groet,
Pim Mesie
Mieke Teunissen