Een belangrijk onderdeel van elke onderzoeksopdracht is de eindpresentatie die studenten houden (meestal in januari op de HZ). Op deze eindpresentatie zijn alle deelnemers en relevante partijen van harte welkom om met elkaar in gesprek te gaan over de onderzoeksresultaten. Op die manier komt informatie uit de praktijk rechtstreeks bij beleidsmakers en bestuurders terecht.

Om een idee te krijgen van onze werkwijze hierin beschrijven we kort het onderzoeksproject dat liep van september 2017 tot januari 2018.
We hadden toen de volgende opdracht geformuleerd:

“Schrijf samen met pleegouders een rapport dat op basis van observaties van de pleegouders in de praktijk en reflectieve gesprekken met pleegouders helder en overzichtelijk antwoord geeft op de vraag: wat is de essentie van de pleegouderpraktijk?”

Drie derdejaars studenten Pedagogiek van de HZ hebben we gekoppeld aan drie pleeggezinnen die zich via een oproep in onze nieuwsbrief aangemeld hadden. De studenten kregen op deze manier direct contact met de pleegouderpraktijk in de vorm van een aantal contactmomenten in hun “eigen” pleeggezin. Uit de evaluatie van deze werkwijze komt naar voren dat zowel studenten als pleegouders deze manier van werken als erg positief hebben ervaren. Naar aanleiding van het onderzoek en de presentatie hebben de studenten bij Omroep Zeeland Radio over hun onderzoek gesproken. Ook zijn er n.a.v. de uitkomsten raadsvragen gesteld.
Het volledige verslag van hun onderzoek vindt u hier.

Het  onderzoek uit 2017 is uitgevoerd bij drie pleeggezinnen. In 2018 willen we vervolgonderzoek doen bij een groep van ongeveer 10 pleeggezinnen. Wil je meedoen dan horen we dat graag!
Je kunt je aanmelden bij Pim: info@pleegoudersupport.nl of 06-20227575 (ook voor vragen of een toelichting).

De onderzoeksvraag van 2018 is:

“Inzicht krijgen in de pedagogische aanpak van pleegouders in de praktijk, hun feitelijke werkcontext en hoe Safer Caring hierop het beste kan aansluiten. Het bepalen van de (grenzen van hun) regiefunctie is voor Pleegoudersupport Zeeland een belangrijk onderwerp.”