1. Het slimme brein (vol)

Drs. Henneke Aal, klinisch pedagoog - integratief kindertherapeut - trainer Conscious Discipline

De basis van Conscious Discipline is Het Slimme Breinmodel®. Door middel van dit model leer je je eigen emotionele staat en die van een kind herkennen en ook de interactie hiertussen.Praktijkvoorbeeld: Een meisje is boos en staat te schelden tegen een jongen (emotionele staat). De leerkracht vraagt haar te reflecteren op haar gedrag. ‘Waarom doe je dat?’ Het Slimme Brein Model leert ons dat dit meisje letterlijk geen antwoord kan geven op deze vraag omdat dat ‘brein-technisch’ niet mogelijk is. Het meisje zal nog harder gaan schreeuwen of zich letterlijk lostrekken van jou en daarmee ‘afdalen in staat’. En wat gebeurt er dan bij jou? Hoe blijf jij rustig?

Veel ouders/leerkrachten geloven dat ze kalm blijven. Maar veel ouders schieten onbewust in het veroordelen van dit gedrag (“wat ben jij nou aan het doen? Hou nou eens op?”) en gaan over tot ‘buitensluiten’; ‘Ga jij maar naar binnen, dit doen we hier niet’. Het Slimme Breinmodel leert ons dat we eerst onszelf bewust moeten worden van ons gedrag (onze innerlijke staat) waarna we deze staat kunnen leren reguleren voordat we een kind kunnen helpen reguleren. Alleen dan ben je in staat een kind nieuwe vaardigheden aan te reiken waardoor hij/zij de volgende keer succesvoller kan zijn om de teleurstelling of het probleem aan te gaan en veerkracht op te  opbouwen voor de rest van zijn/haar leven.

De inzichten van Het Slimme Brein geven je handvatten die je in de ouderbegeleiding effectief kunt inzetten. De bewustwording van je eigen emotionele staat als volwassene tijdens een conflictsituatie, is voor veel ouders een enorme eye-opener!

www.gezinspraktijkbloem.nl

2 ‘Kiekeboem’

Yael Meijer, klinisch psycholoog en psychotherapeut

Jonge kinderen kunnen opgroeien in thuissituaties, waar fysiek, verbaal of emotioneel geweld is of verwaarlozing. Dit is ingrijpend voor hun ontwikkeling. Als een ouder onvoldoende veiligheid kan bieden, heeft dat grote gevolgen. Het lichaam, het brein en de emotionele beleving van het kind gaat zich aanpassen aan de situatie. Dat kan effect hebben tot in de volwassenheid.
Pleeggezinnen vangen deze kinderen op. Zij bieden een veilige haven voor deze kinderen. Wat doet dat met het kind en de ontwikkeling? Welke kinderen knappen direct op? Welke kinderen laten juist meer problemen zien? En wat als het kind onbedoeld opnieuw onveiligheid ervaart in het pleegezin door uitdagend gedrag?
Het opvangen van deze kinderen vraagt veel van een pleeggezin. Wat moet/ kun je als pleegouder doen? En wie zorgt er voor jou, als het je eigen emotionele krachten te boven gaat?
In de workshop geef ik informatie filmpjes en praktijkvoorbeelden. Er is ruimte voor deelnemers om met eigen voorbeelden te komen en ervaringen uit te wisselen.

www.centrumfamilietherapie.nl

3. Basic Trustmethode

Renée Uittenbogaard. GZ-psycholoog, Psychotherapeut, cognitief gedragstherapeut, EMDR practitoner. Directeur Basic Trust

De Basic Trustmethode richt zich op kinderen/jongeren met hechtingsproblematiek, ofwel een tekort aan basisvertrouwen. We gaan ervan uit dat een tekort aan basisvertrouwen vaak veroorzaker is van gedrags- en/of emotionele problemen van het kind. In de methode wordt gebruik gemaakt van videofeedback.
Het hoofddoel van de Basic Trustmethode is afname van gedrags- en/of emotionele problemen van het kind.
De workshop is een kennismaking met de Basic Trustmethode. Na deelname aan de workshop kan de deelnemer hechtingsproblemen beter herkennen en is er meer begrip voor de achtergrond van ´probleemgedrag´.
www.basictrust.com

4. Safer Caring

Christa de Pager, Timon pleegzorg.

Veilige pleegzorg: dat willen we allemaal! Safer Caring wordt de benaderingswijze voor pleegzorg in Zeeland. Safer Caring is een benaderingswijze waarbij alle mensen in het zorgteam samenwerken om de risico’s binnen pleegzorg juist in te schatten en te hanteren.
Verdiep je met deze workshop in Safer Caring!

5. Omgaan met verschillen.

Irene Janse, Timon

Verschillen tussen mensen maken de wereld boeiend. Maar op het moment dat er met een kind ook een heel andere cultuur in je gezin komt wonen, kan het best lastig zijn om hiermee om te gaan. Tot op zekere hoogte wil je wel rekening houden met – maar zijn er ook grenzen? Waar liggen die en hoe ga je dan toch goed met deze cultuurverschillen om? Vind een weg in de wereld van de dilemma’s.

6. Goed voor jezelf zorgen

Jacqueline van der Boor en Dianne van Dijke, trainers bij William Schrikkergroep Pleegzorg

Deze workshop volgt op de inleiding en heeft als titel: Goed voor jezelf zorgen.
In deze workshop maken we met elkaar een zelfzorgcheck; hoe ga je als pleegouder om met stress en hoe goed zorg je voor jezelf?
We gaan met elkaar tips en ideeën uitwisselen om te komen tot een op maat gesneden zelfzorgplan.
https://www.williamschrikker.nl/Pleegouders/Ik-ben-pleegouder/Trainingen-voor-Pleegouders

9. Een (h)echte uitdaging, pleegkinderen opvoeden met vallen en opstaan

Inge en Mark Vandeweege, Inge is de schrijfster van het boek 'Een (h)echte uitdaging, pleegkinderen opvoeden met vallen en opstaan. Ze blogt regelmatig over haar leven met de pleegkinderen en geeft opvoedtips

Pleeggezinnen zijn supergewone mensen die voor kinderen zorgen die niet altijd 'gewoon' zijn. Soms stellen pleegkinderen ons voor grote uitdagingen in de opvoeding. In deze workshop nemen pleegouders Inge en Mark je mee in hun zoektocht naar buitengewone oplossingen. Het is een verhaal van de kracht en de kwetsbaarheid van gewone pleegouders. Na een korte lezing over het boek 'Een (h)echte uitdaging' krijg je de gelegenheid om aan Inge en Mark vragen te stellen over hun manier van opvoeden. De workshop is dynamisch en interactief.

ww.ingevandeweege.blog

11. Pleegtieners: van leiden naar begeleiden!

Maria Vermeulen

Tieners begeleiden in een pleegsituatie stelt zowel de pleegtieners zelf als hun pleegouders voor extra uitdagingen. Pleegtieners hebben vaak meerdere woonplekken achter de rug, hebben geen, of een ambivalente relatie met hun biologische ouders en moeten hun eigen keuzes gaan maken vanuit minstens twee verschillende gezinsculturen. Het is een periode waarin de tiener vaak voor het eerst of juist opnieuw gaat rouwen over de onbezorgde jeugd die hij niet of nauwelijks heeft gehad, of over de trauma’s die hij heeft meegemaakt. Verdriet dat een weg kan vinden via boos en opstandig gedrag of juist heel introvert en teruggetrokken gedrag. Pleegouders van tieners hebben in deze periode de opgave om een beweging te maken van ‘kapitein’ richting ‘coach’. Dat verandert de relatie en vraagt om andere vaardigheden. Een spannend proces voor pleegtieners en pleegouders!

In deze interactieve workshop gaan we enkele theoretische achtergronden verder uitwerken, maar vooral ook praktisch met elkaar aan de slag.

Deze workshop staat onder leiding van een jeugdzorgwerker en een ervaringsdeskundige. Een nu 25-jarige oud-pleegtiener kijkt terug op bovengenoemd proces en wil vanuit haar ervaringen graag meedenken met pleegouders en pleegtieners van nu.

https://www.salouz.nl/over-salouz

12. 18+ En dan?

Pauline Visser, Youth Support.

HIEP HIEP HOERA 18 JAAR!!!

Groot feest maar ook veranderingen rondom voogdij, financiën, studie en wonen. Pauline Visser van Youth Support geeft met een presentatie praktische adviezen over 18+ vraagstukken.

Heb je een vraag of casus die je wilt voorleggen? Stuur deze dan ruim voor 21 september naar: info@pleegoudersupport.nl. Tijdens de workshop zal er op uw specifieke casus ingegaan worden.

www.youthsupport.nl/over-youthsupport

13. Eigen kinderen in het zonnetje

Maria Wolters, eigen kind van pleegouders en werkzaam als pleegzorgbegeleider

In deze workshop vertelt zij onder andere haar eigen verhaal. Eigen kinderen in pleeggezinnen worden nog te vaak over het hoofd gezien en onderschat binnen de pleegzorg en binnen pleeggezinnen. Hierdoor kunnen er problemen ontstaan bij een plaatsing of in de ontwikkeling van eigen kinderen.
Wil jij weten hoe dat precies zit? En wat we daar als pleegouders of professionals in kunnen betekenen? Schrijf je dan in voor deze workshop dan zetten we (onze) eigen kinderen eens in het zonnetje!

Maria deed in het kader van haar studie als eens onderzoek naar de rol van eigen kinderen in pleeggezinnen. Haar onderzoek vindt je hier.

17. Kennismaken met de Zorgmuiters

Maarten Gunsing en David Wisse

Gezinshuizen bieden een alternatief voor kinderen en jongeren waarvoor wonen bij een pleeggezin (tijdelijk) niet meer mogelijk is. In deze speciaal voor pleegouders opgezette workshop nemen David en Maarten ons mee in de mogelijkheden die er zijn om als gezinshuisouder aan de slag te gaan. Wat verandert er als zorgen voor kinderen je werk wordt? Welke eisen zijn er op het gebied van opleiding en huisvesting? Wat komt er zakelijk kijken bij het opstarten van een gezinshuis? Welke partijen zijn er om mee samen te werken en hoe werkt samenwerken met Zorgmuiters?

Er is tijdens de workshop ruim tijd voor vragen en David en Maarten zijn tijdens de Pleegouderdag aanwezig voor een-op-een contact.

https://www.zorgmuiters.nl/