Presentatie 2e onderzoekopdracht “pleegouderpraktijk”

Waar & wanneer

Locatie
Hogeschool Zeeland (melden bij de receptie)
Datum
Tijd
9.30u

Studenten van de Hogeschool Zeeland (HZ) hebben in opdracht van Pleegoudersupport Zeeland voor de tweede keer een onderzoek uitgevoerd naar de pleegouderpraktijk, ditmaal bij 8 pleeggezinnen. De studenten hebben de betreffende gezinnen meerdere keren bezocht en met elk pleeggezin een interview gehouden. De studenten hebben hun bevindingen gespiegeld aan:

  • de landelijke richtlijnen pleegzorg van het Nederlands Jeugdinstituut
  • de uitgangspunten van Safer Caring.

De landelijke richtlijnen zijn gebaseerd op de huidige stand van onderzoek en wetenschap en bieden daarmee een actueel instrument om de gevonden praktijk van pleegzorg te koppelen aan de stand van de theorie. Safer Caring is de nieuwe benaderingswijze voor pleegzorg in Zeeland. Momenteel wordt Safer Caring in Zeeland geïntroduceerd. Pleegzorg is in Zeeland dus volop in ontwikkeling. We willen met informatie over de praktijk een bijdrage aan de discussie geven.

Op 25 januari a.s. om 9.30 uur presenteren de studenten hun bevindingen en formuleren ze enkele aanbevelingen. Voor deze presentatie nodigen we verschillende Zeeuwse sleutelfiguren op het terrein van pleegzorg uit om met elkaar in gesprek te gaan. Ook de pleegouders bij wie het onderzoek heeft plaatsgevonden worden uitgenodigd. De vorige keer leidde de presentatie tot een geanimeerd gesprek en vragen in de gemeenteraden van Middelburg en Vlissingen.

Uw aanwezigheid en bijdrage aan de discussie worden zeer op prijs gesteld!