Handreiking pleegvergoeding

Dit document is een uitgave van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Zij hebben de gemeenten met deze handreiking een advies willen geven over hoe om te gaan met de financiën rondom een pleegkind, zoals bijvoorbeeld de bijzondere kosten.