Schema gezag en onderhoudsplicht

Wie heeft het gezag over een kind, en wie de onderhoudsplicht? En is dit altijd hetzelfde? In dit schema staat per juridisch kader wie er het gezag heeft, en wie de onderhoudsplicht. Dit is niet altijd dezelfde persoon of instelling! Een interessant document voor pleegouders, maar ook voor medewerkers van de gemeente die met pleegouders te maken krijgen.