Pleeggezinnen gezocht voor onderzoek studenten HZ.

Net als vorig jaar zoeken we weer pleeggezinnen waar drie derdejaars studenten van de Hogeschool Zeeland onderzoek mogen meekijken in de pleegouderpraktijk.

Door dit onderzoek krijgen we meer inzicht in de aanpak van pleegouders: wat werkt en wat hebben pleegouders nog nodig? En de studenten krijgen zo een goed beeld van de praktijk.

We bespreken de onderzoeksresultaten tijdens een presentatie met pleegouders, jeugdzorgmedewerkers en politici om zo pleegzorg in Zeeland te verbeteren.

We starten direct en ronden het onderzoek in januari 2019 af op de HZ. Vind je het leuk om samen met een student na te denken over jouw pleegouderpraktijk? Meld je dan aan bij Pim: info@pleegoudersupport.nl of lees verder op onze speciale pagina over onderzoek.

Pleegzorg standaard tot 21 jaar

Met ingang van 1 juli 2018 kunnen pleegkinderen standaard in hun pleeggezin blijven tot ze 21 zijn. Dat is de uitkomst van de afspraken die Jeugdzorg Nederland met de VNG en het ministerie van VWS hebben gemaakt.

Verlengde pleegzorg was al langer mogelijk, maar met deze nieuwe afspraak gaan we van een ‘nee tenzij systeem’ naar een ‘ja tenzij systeem’. Een pleegzorgrelatie kan alleen nog eindigen voor het 21e jaar als pleegkinderen dit zelf willen. Dit betekent dat de gemeenten pleegzorg nu standaard tot 21 zullen laten doorlopen en bestaande pleegzorgtrajecten tot 21 zullen verlengen.

Verlengde pleegzorg blijft nog steeds mogelijk van het 21e tot het 23e jaar.

Meer informatie vindt u hier.