Verantwoording 2019 gepubliceerd.

Zoals ieder jaar publiceren wij de verantwoording over het voorgaande jaar door middel van een jaarverslag en een jaarrekening. Voor 2019 vindt u deze hier.