Pleegzorg standaard tot 21 jaar

Met ingang van 1 juli 2018 kunnen pleegkinderen standaard in hun pleeggezin blijven tot ze 21 zijn. Dat is de uitkomst van de afspraken die Jeugdzorg Nederland met de VNG en het ministerie van VWS hebben gemaakt.

Verlengde pleegzorg was al langer mogelijk, maar met deze nieuwe afspraak gaan we van een ‘nee tenzij systeem’ naar een ‘ja tenzij systeem’. Een pleegzorgrelatie kan alleen nog eindigen voor het 21e jaar als pleegkinderen dit zelf willen. Dit betekent dat de gemeenten pleegzorg nu standaard tot 21 zullen laten doorlopen en bestaande pleegzorgtrajecten tot 21 zullen verlengen.

Verlengde pleegzorg blijft nog steeds mogelijk van het 21e tot het 23e jaar.

Meer informatie vindt u hier.
 

Onderzoek Pleegouderpraktijk door studenten HZ

Studenten van de Hogeschool Zeeland (HZ) hebben in opdracht van Pleegoudersupport onderzoek uitgevoerd naar de pleegouderpraktijk.Ze hebben hiervoor meegekeken in een aantal pleeggezinnen en ze komen met hun frisse blik tot interessante ontdekkingen en aanbevelingen.

Deze ontdekkingen leidde eerder al tot vragen aan de colleges van Middelburg en Vlissingen.

Op 26 januari om 12.30u waren de studentes van de HZ, die het onderzoek uitvoerden, en Pleegoudersupport Zeeland te gast bij Omroep Zeeland Radio. Zij hebben daar het onderzoek en de resultaten verder toegelicht.

Het volledige rapport vindt u hier.