Uitnodiging! Presentatie onderzoeksopdracht besluitvorming in pleegzorg

Studenten van de Hogeschool Zeeland (HZ) hebben in opdracht van Pleegoudersupport een onderzoeksopdracht uitgevoerd in de pleegouderpraktijk. De onderzoeksvraag was:
Hoe zijn randvoorwaarden van besluitvorming in de pleegzorg in Zeeland zichtbaar in de praktijk?”

Annerieke Jobse, Dara Naughton, Maaike Pellis en Esmée Hulscher presenteren hun bevindingen op dinsdag 21 januari a.s. De presentatie wordt gehouden in lokaal PE001 van de Hogeschool Zeeland te Vlissingen. De presentatie start om 9.30u.

De studenten hebben interviews gehouden met pleegouders, medewerkers van een GI en medewerkers van pleegzorgorganisaties. De studenten hebben hun bevindingen daarna gespiegeld aan:

  • de landelijke richtlijnen pleegzorg van het Nederlands Jeugdinstituut
  • de uitgangspunten van Safer Caring.

Pleegoudersupport wil met deze onderzoeksopdrachten een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van pleegzorg in Zeeland (specifiek: aan de introductie van Safer Caring). We willen u daarom van harte uitnodigen om over de conclusies en aanbevelingen met andere betrokkenen in gesprek te gaan. We hebben Caroline Mobach bereid gevonden om als onafhankelijke gespreksleider het gesprek in goede banen te leiden.

De onderzoeksresultaten geven een beeld van de pleegouderpraktijk op dit moment.
Samen met u hopen we betekenis te geven aan deze resultaten.
Uw aanwezigheid en bijdrage aan de discussie worden zeer op prijs gesteld.
Met vriendelijke groet,

Namens de HZ: Maartje Timmers
Namens Pleegoudersupport Zeeland: Gerda Doelman en Pim Mesie