Over ons

Pleegoudersupport is een stichting die is opgericht door pleegouders, en die zich inzet voor alle Zeeuwse pleegouders en pleeggrootouders. Voor pleegouders, door pleegouders zou je kunnen zeggen.

Met veel enthousiasme en met behulp van een grote groep vrijwilligers en deskundigen uit ons netwerk organiseren we allerlei activiteiten ter verbinding en versterking van pleegouders.

Wat doen we?

Pleegoudersupport wil de positie van pleegouders binnen pleegzorg verbeteren, de kwaliteit van pleegzorg vergroten en pleegouders ondersteunen. Dit doen we onder andere op de volgende manieren:

  • We zijn in gesprek met alle organisaties die betrokken zijn bij pleegzorg en met de Zeeuwse gemeenten. We zetten ons in voor een realistisch beeld van de pleegouderpraktijk.
  • We organiseren activiteiten voor pleegouders waar zij ondersteuning en kennis kunnen vergaren.
  • We stimuleren en organiseren onderling contact tussen pleegouders, omdat zij veel herkenning en erkenning bij elkaar vinden, en elkaar als geen ander begrijpen.
  • Pleegouders kunnen bij ons terecht voor onafhankelijke informatie over financiële en juridische zaken. Pleegouders kunnen ook terecht voor een luisterend oor, advies over samenwerking, meedenken over ingewikkelde situaties of meelezen bij een brief die geschreven moet worden. Kortom, alle pleegouders kunnen bij ons terecht voor een onafhankelijk advies!

Voor wie?

Pleegoudersupport is er voor alle pleeggezinnen in Zeeland. Dit kunnen pleeggezinnen zijn die via een pleegzorgorganisatie kinderen opvangen, maar ook gezinnen die op eigen initiatief zorgen voor een kind van een ander, zoals de buurjongen of de kleinkinderen.

Wie zijn wij?

Freja de Mooij: Ik ben secretaris van de Stichting Pleegoudersupport Zeeland. Ik heb aan de basis gestaan van de oprichting van de stichting. Ik zit namens het bestuur in de Initiatiefgroep.

In 1974 hebben mijn man en ik ons aangemeld om pleegouder te worden. Dat ging toen nog met twee informatie gesprekken vanuit Rotterdam. In 1975 werden de eerste kinderen geplaatst. We hebben crisis- en kortverblijf opvang gedaan. In eerste instantie voor pubers, maar ook jongere kinderen werden geplaatst. Ik heb 10 jaar lang STAP cursussen gegeven, als ervaren pleegouder, aan aspirant pleegouders. Ook verdiepingscursussen. Met heel veel plezier. Toen we de Stichting Pleegoudersupport oprichtten in 2006, ben ik gestopt, omdat ik anders met een dubbele pet op bezig zou zijn. Samen met Gerda Doelman heb ik, in de beginperiode van Pleegoudersupport, cursussen ontwikkeld en aan pleegouders aangeboden.

Ik heb 25 jaar gewerkt bij MEE Zeeland. Eerst in de begeleiding van zelfstandig wonende mensen met een licht verstandelijke beperking. En de laatste 10 jaar in het ondersteunen van ouders bij het opzetten van wooninitiatieven voor hun kinderen/jongeren en mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

We hebben 3 dochters, waarvan 2 pleegdochters, en 8 kleinkinderen, waarvan 5 pleeg kleinkinderen en 1 pleeg achterkleinkind. Waar heel vaak niet bij stil gestaan wordt is dat je, net zoals je ouder bent voor het leven, je ook pleegouder bent voor het leven. Dat stopt niet als ze 18 jaar zijn. Dat is ook het mooie aan pleegzorg!


Wim Marijs: Ik ben sinds de oprichting penningmeester van de Stichting Pleegoudersupport Zeeland. Dat betekent dat ik verantwoordelijk ben voor de financiën van de stichting. Jaarlijks wordt een begroting opgesteld en wordt voor 1 april de jaarrekening opgesteld. Hiermee wordt de subsidie verantwoordt over het voorafgaande jaar.

In het verleden heb ik samen met mijn vrouw een STAP cursus gevolgd bij Freja, en hebben we een aantal maanden een pleegkind in huis gehad. We hebben toen kennis gemaakt met het wel en wee als pleegouder en we weten dus dat ondersteuning van pleegouders noodzakelijk is. Daarom steun ik de stichting door het vervullen van deze bestuursfunctie.

Sophie Leenknecht: Ik ben pleegouder sinds 2009 en vanaf november 2020 als coördinator betrokken bij Pleegoudersupport.
Ik ben werkzaam geweest in de jeugdzorg, gehandicaptenzorg en het onderwijs. Vanuit het werken in de jeugdzorg heb ik samen met mijn man besloten om pleegouder te worden, de kinderen die er opgevangen werden hadden een rugzakje maar verdienden, in onze ogen, ook een ‘echt’ thuis.

Ons aanbod was altijd een vorm van ‘zo lang als nodig’ en op dit moment wonen er nog 3 kinderen bij ons of in de aanleunwoning aan en naast ons huis.

Wat wij de afgelopen jaren geleerd hebben is om als pleegouder van je te laten horen, assertief zijn, goed voor jezelf zorgen en vooral de grenzen van jezelf en je gezin goed bewaken! Alleen als je goed voor jezelf zorgt kun je het beste uit jezelf halen en uit je pleegkinderen.

Karin Marijs: Rond 2014 hebben mijn man en ik de cursus gedaan om pleegouder te worden. Sindsdien hebben we een aantal weekend plaatsingen gehad en in 2022 is onze pleegzoon bij ons komen wonen. 

Ik heb ruim tien jaar ervaring in het basisonderwijs en negen jaar met het organiseren van evenementen en activiteiten met mijn eigen bedrijf.

Vanaf februari 2024 ben ik gestart bij Pleegoudersupport Zeeland als activiteitencoördinator, een leuke uitdaging waarbij ik mijn ervaring in organiseren kan combineren met de behoeften van pleegouders, pleeggrootouders en natuurlijk de kinderen. 

Als pleegouder weet ik als geen ander hoe fijn het is om ervaringen te kunnen delen met anderen, die begrijpen waar je het over hebt. Ik deel graag mijn ervaringen door online te schrijven, maar andere pleegouders ontmoeten is helemaal waardevol!Pleegoudersupport Zeeland

Pleegoudersupport bestaat uit pleegouders die ondersteuning bieden aan andere pleegouders onder het motto:
voor pleegouders door pleegouders.

Privacy policy

Contact

Willem-Alexanderstraat 9
4388 HZ Oost-Souburg
T 06 – 18538971

Nieuwsbrief

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief om altijd op de hoogte te zijn!

Pleegoudersupport Zeeland ©2024