Onze doelstellingen zijn:
  1. Onderzoeken en uitwerken van nieuwe mogelijkheden om pleegouders in Zeeland te ondersteunen, hun belangen te behartigen en zodoende de kwaliteit van pleegzorg te verbeteren.
  2. Deskundigheid van pleegouders bevorderen.
  3. Organiseren van activiteiten voor pleegouders en voor de eigen kinderen in pleeggezinnen.
  4. Geven van informatie, advies en ondersteuning aan pleegouders en het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan betrokken instellingen.

Ons beloningsbeleid:

Bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Vrijwilligers kunnen een vrijwilligersvergoeding ontvangen, binnen de door de belastingdienst gestelde grenzen, dit geldt ook voor bestuursleden wanneer zij vrijwilligerswerk doen buiten de normale bestuurstaak. De stichting heeft 2 coördinatoren in loondienst voor 15 en 17 uur, die een onderling overeengekomen salaris betaald krijgen.


U vindt ons jaarverslag en onze jaarrekening in onze Kennisbank in de categorie verslagen.