Freja de Mooij

Ik ben secretaris van de Stichting Pleegoudersupport Zeeland. Ik heb aan de basis gestaan van de oprichting van de stichting. Ik zit namens het bestuur in de Initiatiefgroep.

In 1974 hebben mijn man en ik ons aangemeld om pleegouder te worden. Dat ging toen nog met twee informatie gesprekken vanuit Rotterdam. In 1975 werden de eerste kinderen geplaatst. We hebben crisis- en kortverblijf opvang gedaan. In eerste instantie voor pubers, maar ook jongere kinderen werden geplaatst. Ik heb 10 jaar lang STAP cursussen gegeven, als ervaren pleegouder, aan aspirant pleegouders.  Ook verdiepingscursussen. Met heel veel plezier. Toen we de Stichting Pleegoudersupport oprichtten in 2006, ben ik gestopt, omdat ik anders met een dubbele pet op bezig zou zijn. Samen met Gerda Doelman heb ik, in de beginperiode van Pleegoudersupport, cursussen ontwikkeld en aan pleegouders aangeboden.

Ik heb 25 jaar gewerkt bij MEE Zeeland. Eerst in de begeleiding van zelfstandig wonende mensen met een licht verstandelijke beperking. En de laatste 10 jaar in het ondersteunen van ouders bij het opzetten van wooninitiatieven voor hun kinderen/jongeren en mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

We hebben 3 dochters, waarvan 2 pleegdochters, en 8 kleinkinderen, waarvan 5 pleeg kleinkinderen. Waar heel vaak niet bij stil gestaan wordt is dat je, net zoals je ouder bent voor het leven, je ook pleegouder bent voor het leven. Dat stopt niet als ze 18 jaar zijn. Dat is ook het mooie aan pleegzorg!

Wim Marijs

Ik ben sinds de oprichting penningmeester van de Stichting Pleegoudersupport Zeeland. Dat betekent dat ik verantwoordelijk ben voor de financiën van de stichting. De dagelijkse administratie wordt door Pim Mesie gedaan, onder mijn verantwoordelijkheid. Jaarlijks wordt een begroting opgesteld en wordt voor 1 april de jaarrekening opgesteld. Hiermee wordt de subsidie verantwoordt over het voorafgaande jaar.

In het verleden heb ik samen met mijn vrouw een STAP cursus gevolgd bij Freja, en hebben we een aantal maanden een pleegkind in huis gehad. We hebben toen kennis gemaakt met het wel en wee als pleegouder en we weten dus dat ondersteuning van pleegouders noodzakelijk is. Daarom steun ik de stichting door het vervullen van deze bestuursfunctie.

Gerda Doelman

Pleegouders hebben mijn belangstelling. Misschien wel omdat ik opgegroeid ben in gezin met 3 ‘soorten’ kinderen. Ik heb meegemaakt hoe mijn ouders hun krachten inzetten voor een nieuw samengesteld gezin

Zelf was ik met mijn partner pleegouder voor jongeren in de puberteit. We werkten allebei in de jeugdzorg en het beroepsonderwijs. Daarin heb ik personen opgeleid voor het welzijnswerk en het beroepsonderwijs. Daarna heb ik als zelfstandig trainer gewerkt.  Ik ben geschoold in pedagogiek, omgangskunde en supervisie. Nog steeds volg ik  trainingen, workshops en symposia en wil pleegouders laten profiteren van deze ‘bagage’ van mij. Inmiddels ben ik ook grootouder en elke week optrekken met mijn kleinzoon en zijn vriendjes, vind ik een feestje.

En dit is waar ik voor ga: Samen met pleegouders wijzer worden door aandachtig te reflecteren op meegemaakte situaties in de pleegzorg.  De uitkomsten daarvan koppelen aan nieuwe kennis en manieren van handelen. Om veranderingen tot stand te brengen die positief zijn voor pleegouders. Zodat zij meer voor hun pleegkind kunnen betekenen. Bij Pleegoudersupport Zeeland, waar ik vanaf de oprichting in 2006 bij betrokken ben.

Pim Mesie

Ik ben pleegouder sinds 1998 en vanaf de start in 2006 als coördinator betrokken bij Pleegoudersupport.

Voor het kind van een ander zorgen vergelijk ik wel eens met het leggen van een puzzel. Soms ontbreken er stukjes (die vind je bijvoorbeeld terug in de stofzuigerzak), of je herkent een stukje niet als passend omdat je die vorm nog niet eerder gezien hebt.

Een boeiend proces dat vaak heel anders verloopt dan je van tevoren had bedacht. Om goed pleegouder te kunnen zijn, vind ik het van groot belang dat je assertief bent: kom op voor de eigenheid van je gezin, ken je eigen grenzen en bewaak ze en durf kritische vragen te stellen (aan de ander én aan jezelf).

Mieke Teunissen

Ik ben sinds 2012 werkzaam voor Pleegoudersupport als coördinator. Voor 2012 was ik betrokken als vrijwilliger.

Samen met mijn man ben ik ook pleegouder. Ons aanbod was altijd een vorm van 'zo lang als nodig' en dat is voor 2 kinderen perspectief biedend geworden. Het blijft wel altijd kriebelen, want ik vind de start van een plaatsing en het vormgeven van de samenwerking met iedereen één van de leuke stukken van pleegzorg.

Ik heb gemerkt dat je als pleegouder assertief moet zijn, ook goed voor jezelf moet zorgen en dat je de grenzen van jezelf en je gezin goed moet bewaken. Als je dat goed kunt heb je als pleegouder uiteindelijke het meest te bieden aan je pleegkinderen, en aan alle mensen waar je mee mag samenwerken.